Purpose and Scope

AMAÇ

JTP; Teknoloji ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi – TEKNOMER- tarafından kurulmuştur.

Dergi; Teknoloji, Bilim ve Mühendislik profesyonellerinin çalışmalarını özgürce yayınlayabileceği katma değer oluşturma hedefiyle bir bilgi platformu geliştirmeyi amaçlar.

Uluslararası bir açık erişim hakemli çevrimiçi dergi olan Journal of Tecnological Perspectives Dergisi, bilim, mühendislik ve teknolojinin tüm alanlarını kapsayan orijinal- özgün-disiplinlerarası araştırma makaleleri ve etkili iletişim sunmayı hedeflemiştir.

Derginin öncelikli misyonu, tüm dünyadan yüksek kaliteli araştırmaların önde gelen kaynağı olarak teknolojiye yeni bir bakış açısı kazandırmaktır.

JOURNAL OF TEKNOLOGICAL PERSPECTIVES DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ

KAPSAM

JTP, disiplinlerarası çalışmaları önemsemekte ve öncelendirmektedir. Bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulamayı vurgulayan makaleler yayınlar. Tüm yazılar, editör inceleme komitesi tarafından önceden incelenir. Katkılar orijinal olmalıdır, daha önce veya aynı anda başka bir yerde yayınlanmamalı ve yayınlanmadan önce eleştirel olarak gözden geçirilmelidir. Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalı, sağlam gramer ve uygun terminolojiye sahip olmalıdır.