Editors

Editor-in Chief

Dr. İmren Öztürk YILMAZ

ioy.teknomer@gmail.com

Senior Associate Editor

Celil Uçar

celilucarteknomer@gmail.com

Translation Editors

Neslihan ÖZDEMİR
Neslihan TÜRKKAN